Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Assistert retur til Nigeria

Financial Support for Return (FSR) og returprogrammet for sårbare grupper (VG) er to støtteordninger for personer som returnerer assistert til sitt opprinnelsesland. Evalueringen viser at nigerianere mangler tillit til nigerianske og norske myndigheter. Tydelig kommunikasjon rundt returprosessen er spesielt viktig for å skape forutsigbarhet for denne gruppen. Den viktigste årsaken til valget om assistert retur er en opplevelse av en forverret situasjon i Norge. Flere returnerte beskrev en situasjon med krevende forpliktelser etter retur. Dette gjelder særlig kvinner som har vært ofre for menneskehandel. Mange har pådratt seg betydelig gjeld i forbindelse med reisen til Europa. For å kunne reetablere seg i Nigeria er det en forutsetning at de ikke lenger har gjeld og forpliktelser. Trygghet, forutsigbarhet, kunnskap og kvalifikasjoner er grunnleggende forutsetninger for at returnerte skal kunne gjennomføre en vellykket reetablering i Nigeria.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:18:42.692080
MODIFIED 2017-01-19 12:18:42.931903
CREATED 2017-01-19 12:18:42.692080
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)