Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Assosiasjons- og driverundersøkelse til omdømme Lotteri- og stiftelsestilsynet

Gi oversikt over primære og sekundære assosiasjoner til Lotteritilsynet hos tilsynet sine målgrupper. Gi innsikt i hvordan disse assosiasjonene henger sammen i assosiasjonsnettverk Oversikt over hvilke assosiasjoner som bygger opp under oppfattet omdømme til tilsynet Oversikt over personlighetsdimensjoner og emosjoner som er assosiert med Lotteritilsynet. Gi innsikt i hva som er de viktigste drivere/motiver for å bruke tilsynet, samt barrierer mot bruk. Gi oversikt over oppfatning av sentrale kjerneverdier. Gi et solid grunnlag for å Vurdere gjeldene omdømme og assosiasjoner Vurdere egne styrker og svakheter Utvikle/revidere merkets identitet og omdømmestrategi Planlegge kommunikasjonstiltak Jobbe strategisk med kjerneverdiene og forståelsen av de internt og eksternt for å gi verdiene riktig mening og selvbilde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:47.904077
MODIFIED 2015-04-08 06:00:21.765612+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:47.904077
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)