Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Evalueringskomiteen gir i all hovedsak en positiv omtale av Atferdssenteret. Og særlig kvaliteten og omfanget på de vitenskapelige arbeidene trekkes fram. Implementeringstiltakene er velgjennomtenkte og systematiske. Det er et godt samvirke mellom forskningsaktiviteten, utvikling av metodene og implementeringsvirksomheten. Komiteen peker samtidig på noen forbedringsområder, blant annet samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og formidling tilpasset praksisfeltet.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-11-21 01:08:06.097217
MODIFIED 2016-11-21 01:08:06.785310
CREATED 2016-11-21 01:08:06.097217
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)