Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg. Det er vurdert mulige endringer i materialgjenvinningen ved bruk av avfallssug i forhold til tradisjonelle oppsamlingsordninger (kildesorteringsordninger). Vurderingen omfatter både husholdningsavfall og næringsavfall. Prosjektet har avdekket et mangelfullt kunnskapsgrunnlag for vurdering av avfallssug i forhold til materialgjenvinning. Det har ikke vært tilgjengelig faktaopplysninger om fraksjonenes renhet (feilsortering) eller andelen til materialgjenvinning for de sorterte fraksjoner ved bruk av avfallssug. Vi har derfor vært nødt til å basere vårt arbeid på i hovedsak resultater knyttet til bruk av nedgravde containere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:12:59.141567
MODIFIED 2017-11-24 18:00:22.176990+00:00
CREATED 2017-01-19 12:12:59.141567
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)