Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Avgifter på spillolje

Bruk av smøreolje eller brenning av spillolje er i dag ikke ilagt CO2-avgift. Dette kan gi uheldige prissignaler til aktørene og blant annet gi økt import av spillolje. Økt avgiftsbelastning på behandling av spillolje kan imidlertid gi redusert innsamling av spillolje fordi kostnadene ved behandlingen øker, noen som gir lavere pris for oljen til avfallsbesitter. Skjerpede utslippskrav for å brenne spillolje har allerede gitt økte behandlingskostnader. Econ Pöyry foreslår derfor ingen endringer av avgiftssystemet i denne omgang. Hele avgiftssystemet bør vurderes i sammenheng med en eventuell overgang til et system med produsentansvar for innsamling av spillolje.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 982.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:52.797605
MODIFIED 2014-08-14 11:44:24.690257+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:52.797605
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)