Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Avslutning av oljefelt

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Når et oljefelt nærmer seg slutten av sin levetid, kan levetiden forlenges gjennom investeringer som kan gi tilleggsressurser. Lønnsomheten av slike investeringer er større jo større nedstengingskostnadene er. Når størrelsen på nedstengingskostnadene er tilstrekkelig stor, er lønnsomheten av investeringer for å finne tilleggsressurser større jo større er kalkulasjonsrenten som blir brukt. Dersom oljeselskapet bruker en høyere kalkulasjonsrente enn den som brukes i en samfunnsøkonomisk analyse, innebærer dette at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er lavere enn den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Det kan derfor være investeringsprosjekter som oljeselskapet vurderer som lønnsomme men som likevel er samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 248.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-06 01:00:20.738501
MODIFIED 2020-03-06 01:00:22.415159
CREATED 2020-03-06 01:00:20.738501
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)