Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse

Ventemottaksordningen spiller liten rolle i returarbeidet. Økningen i returtallene 2010 skyldes andre faktorer enn selve ventemottaksordningen. Returfremmende arbeid i dagens ventemottaksordning baseres på en aktakelse om at en drastisk reduksjon i standard og andre former for passiv tvang vil virke returfremmende. Det anbefales at returarbeidet i ventemottak og i mottakssystemet i sin helhet heller bør baseres på aktive former for returmotiverende arbeid, inkl. et bredere fokus på organiserte returrettede aktiviteter og kompetansegivende kurs.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:06:55.695326
MODIFIED 2016-11-28 10:00:30.241296+00:00
CREATED 2011-07-06 17:06:55.695326
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)