Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT"

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Sammendrag ”Faglig løft for PPT” er et tre-årig modell-prosjekt for å etablere et faglig samarbeid for utvikle PPTs kompetanse i Midt-Norge. Denne evalueringa ser primært på prosjektets prosessforløp, men omfatter også en evaluering av prosjektets kvalitet og relevans. Problem-stillingene er rettet mot områdene: Organiser-ing og modellutvikling, ressursbruk og ressurs-tilgang, oppfatninger om kvalitet og relevans, overføringsverdi og kontekstuelle forhold. Undersøkelsene har basert seg på intervjuer med aktører i prosjektorganisasjonen, et utvalg kommuner og en spørreundersøkelse blant PPT-ansatte som har deltatt på kompetanse-utvikling. Evalueringa viser utviklinga i pro-sjektet, hvilke ressurser som har vært satt inn og hvilke betingelser som er av betydning for å overføre modellen til andre regioner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:07.393771
MODIFIED 2017-02-26 18:00:53.703976+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:07.393771
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)