Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

"Plansatsing mot store byer" er et femårig program (2013-2017) for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging i de fire største byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Evalueringens utgangspunkt er plansatsingens målsetting: "å styrke kompetanse og kapasitet til sentrale aktører i deres arbeid med å oppnå helheltig og samordnet byutvikling. Herunder er det viktig å bidra til mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene. "

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-03 01:01:35.153396
MODIFIED 2018-02-03 01:01:35.170697
CREATED 2018-02-03 01:01:35.153396
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)