Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bærekraftig utvikling i små kommuner

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

Kva er føresetnadane for at små kommunar kan sikre ei berekraftig utvikling med utgangspunkt i sine stadbundne natur- og kulturressursar? I dette notatet vert følgande 3 hovudspørsmål drøfta:

Kva er viktige forutsetningar for at små kommunar, med utgangspunkt i stadbundne natur- og kulturressursar kan arbeide heilskapleg med berekraftig utvikling? Kva føringar, utfordringar og utviklingspotensiale kan FNs berekraftsmål gje spesielt for små norske distriktskommunar? Korleis kan nasjonal politikk bidra til å styrkje distriktskommunane, i samspel med fylkeskommunane, i arbeidet med berekraftig utvikling?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 989.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:00:47.779776
MODIFIED 2021-09-21 00:00:47.787836
CREATED 2021-09-21 00:00:47.779776
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)