Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006

Oxford Research har gjennomført denne etterundersøkelsen som en del av kundeeffektundersøkelsene (KEU) for 2006. Bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006 er intervjuet angående resultatene av det støttede prosjektet. Undersøkelsen er basert på svarene som bedriftene har oppgitt ca. fire år etter at de mottok støtte. De samme bedriftene ble intervjuet året etter de mottok støtten om deres forventning til prosjektet (Førundersøkelsen). Disse forventningene sammenholdes i denne rapporten med de resultater som prosjektene har avstedkommet. Funnene i etterundersøkelsen av 2006-årgangen skiller seg ikke ut på de fleste vesentlige indikatorene sammenlignet med 2004 og 2005-årgangene. Dette tyder på at Innovasjon Norges programmer og tjenester fortsatt er viktige for bedriftene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:09:22.973495
MODIFIED 2019-04-25 13:00:23.339940+00:00
CREATED 2011-07-06 17:09:22.973495
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)