Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering

Rapporten tilhører rapportseriene NF-notat.

Nordlandsforskning gjennomførte i perioden 2002-2006 en lengre og omfattende kvalitativ følgestudie, hvor vi fulgte 15 unge med hørsels-, syns- og bevegelseshemming i overgangen mellom utdanning og arbeid. Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av en oppfølgingsstudie gjennomført i 2012 og 2013, med intervju av ni av de som deltok i den første studien, hvor vi har sett nærmere på deres videre veier gjennom utdanningssystem, hjelpeapparat og arbeidsliv. Begge studiene har vært finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:07:46.036471
MODIFIED 2016-11-28 10:01:22.187943+00:00
CREATED 2014-11-18 01:07:46.036471
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)