Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barnehager i inntektssystemet for kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene SØF-rapport.

Denne rapporten om barnehager i inntektssystemet for kommunene er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Bakgrunnen for prosjektet er at barnehagene skal rammefinansieres fra 2011. I den sammenheng skal det etableres en delkostnadsnøkkel for barnehager, og formålet med dette prosjektet har vært å identifisere ufrivillige kostnads- og etterspørselsfaktorer som bør inngå i en slik delkostnadsnøkkel. Foreløpige resultater og utkast til rapport har vært presentert for og drøftet med representanter for Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi er takknemlige for konstruktive kommentarer og forslag til forbedringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 943.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.052440
MODIFIED 2016-08-12 06:00:22.476760+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:04.052440
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)