Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barnehager i kommunenes inntektssystem

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Når barnehager skal innlemmes i inntektssystemet for kommunene, må det utarbeides kostnadsnøkler som fanger opp variasjoner i kommunenes behov for barnehageplasser og i kommunenes produksjonskostnader. Kommunenes nødvendige utgifter til å dekke etterspørselen etter barnehageplasser avhenger av en rekke kjennetegn ved kommunene. Utgiftene er høyere desto høyere innbyggernes utdanningsnivå er, og desto flere av innbyggerne som bor i tettsted. Høy kvinnelig yrkesaktivitet, aldersfordelingen blant barna i føreskolealder og gjennomsnittsstørrelsen på småbarnskullene har også betydning for utgiftene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 264.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:22.157987
MODIFIED 2014-08-14 11:44:07.371547+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:22.157987
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)