Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barnevern og sosialhjelp

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA notat.

Formålet med denne analysen har vært å studere barn av sosialhjelpsmottakere, spesielt langtidsmottakere av sosialhjelp. Disse ble sammenliknet med barn av korttidsmottakere av sosialhjelp og med barn av foreldre som ikke mottar sosialhjelp. Vi har også sammenliknet barn som har vært klienter i barnevernet, med barn som ikke har hatt barneverntiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 619.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 01:03:52.882061
MODIFIED 2015-10-16 08:20:00.646253+00:00
CREATED 2014-10-29 01:03:52.882061
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)