Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99. 000 barn og unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysen beskriver varighet av og hovedtyper av barneverntiltak i perioden. Barneverndata ble bl. a. koblet mot data om uførhet og data om dødsfall og dødsårsaker. Rapporten indikerer at barnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer. I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 493.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:24.574956
MODIFIED 2016-11-28 10:01:10.910079+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:24.574956
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)