Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Utredningen undersøker om økt ansvar til kommunene vil gi et bedre og mer effektivt barnevern. Utredningen består i samfunnsøkonomiske analyser av konkrete alternativer til dagens ansvarsdeling mellom stat og kommune på de ulike tiltaksområdene i barnevernet. Utredningen finner forbedringsmuligheter på flere avgjørende områder i barnevernet. En storstilt overføring av ansvar til kommunene, før andre vesentlige mangler er rettet opp, vil imidlertid gi risiko for et uforsvarlig barnevern i mange av landets kommuner, og store effektivitetstap. Utredningen viser likevel at økt kommunalt ansvar, og da særlig på fosterhjemsområdet, vil gi et bedre og mer effektivt barnevern på sikt. Det er imidlertid mye som må på plass først: en større reform av fosterhjemssystemet i retning av mer standardiserte ytelser og større vekt på tjenester fremfor penger, og like konkurransevilkår for kommunene og de private aktørene. Flere oppgaver til kommunene fordrer også bedre regulering av de ulike markedene for private aktører, siden det er disse som faktisk vil utføre en del av de nye oppgavene. Utredningen konkluderer med at tiden er moden for å gi kommunene økt ansvar på to områder: generell veiledning av fosterhjem, og samtlige hjelpetiltak unntatt sentre for foreldre og barn. Overføring av ansvaret for disse oppgavene vil ifølge utredningen gi et bedre og mer effektivt barnevern i seg selv, og også berede grunnen for ytterligere ansvar fremover

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:06:17.950164
MODIFIED 2016-10-06 13:06:17.960397
CREATED 2016-10-06 13:06:17.950164
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)