Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Oslo kommune har ansvaret både for første- og andrelinjetjenesten i barnevernet, mens det for resten av landet er staten som har ansvaret for andrelinjetjenesten i barnevernet. En sammenliknende evaluering av barnevernet i Oslo og Bergen kommune viser at det generelt sett ikke er grunnlag for å beskrive barnevernet i Oslo som dårligere enn i resten av landet. Fafo konkluderer videre med at tida fra gjennomføringen av reformen i 2004 til 2007 (da rapporten kom) er for kort til at det kan forventes store forskjeller. Rapporten analyserer blant annet organisering og økonomi, meldinger, undersøkelser, bruk av tiltak, personell og kompetanse i de to byene. Det er noen forskjeller mellom byene når det gjelder andel henleggelser av meldinger (Oslo høyere enn Bergen), utgifter per barn i barnevernet (Oslo høyere enn Bergen), oppfølging av fosterhjem (Bergen bedre enn Oslo) og kompetansetiltak for de ansatte (Bergen bedre enn Oslo). Fafo konkluderer med at den største utfordringen i Oslo er de store forskjellene mellom bydelene. Forfatterne gir uttrykk for at de forskjellige bydelsutvalgene ser ut til å ha prioritert barnevernet ulikt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 991.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:04.483279
MODIFIED 2013-02-14 18:12:57.128765
CREATED 2011-05-10 10:08:04.483279
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)