Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I undersøkelsen om barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser har ca 1750 foreldre og barn i alderen 6 til 12 år svart på spørsmål om trafikk og lekemuligheter for barna der de bor og i nabolaget, trafikkforholdene langs skoleveien, og reisen til skolen. Videre spørres det om lek og fysisk aktivitet, organiserte fritidsaktiviteter, reisemåter til aktivitetene, samvær med venner, hvor de bor og hvordan barna reiser til vennene. Mer enn halvparten går eller sykler til skolen, men til organiserte fritidsaktiviteter blir mesteparten av barna kjørt. Bosatte i storbyene har et høyere aktivitetsnivå enn barn i andre bostedsområder. Gutter har et høyere aktivitetsnivå enn jenter. Barn er mer aktive om sommeren enn om vinteren, og aktivitetsnivået er høyere når foreldrene ikke er daglige bilbrukere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:42.598638
MODIFIED 2016-08-12 06:03:50.991854+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:42.598638
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)