Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Basic and long-term research within Engineering Science in Norway

Evalueringen av den grunnleggende og langsiktige forskningen innen teknologifagene ble gjennomført i 2014 av tre komiteer med internasjonale fageksperter. Hovedpunktene er sammenfattet i en overordnet rapport. Evalueringen omfattet forskningsgrupper fra seks universiteter, tre høyskoler og åtte institutter. Formålet med evalueringen var: -å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen i et internasjonalt perspektiv, -å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning bør møte utfordringene som faget står overfor i tiden framover, -å fremskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen, -å være et redskap for strategisk og faglige utviklingsarbeid i institusjonene selv, -å styrke Forskningsrådets grunnlag for forskningspolitiske råd til regjeringen og berørte departementer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 01:03:02.278360
MODIFIED 2016-02-03 01:03:02.591601
CREATED 2016-02-03 01:03:02.278360
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)