Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian development aid

Rapporten er del av et todelt studie om bruken av resulatbasert finansiering i norsk utviklingssamarbeid. Denne rapporten ser nærmere på hvordan beslutninger om å bruke resultatbasert finansiering er blitt att og hvilke hensyn som lå til grunn for beslutningene. Rapporten har særlig sett på helsesektoren, klima- og skoginitiativet og ren energi. Den andre rapporten heter "Experiences with results based payments in Norwegian development aid" og ser nærmere på dokumenterte erfaringer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:05:10.188574
MODIFIED 2017-09-17 02:01:02.197847+00:00
CREATED 2017-02-10 12:05:10.188574
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)