Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Beboernes tilfredshet med nybygde boliger

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Om lag 80 prosent av beboerne i nye boliger er fornøyd og 10 prosent misfornøyd. Mest fornøyd er beboerne med kjøkkenet, badet og oppvarmingsløsningene og minst fornøyd med lydisolering mellom rom i boligen og til naboleilighet. Den håndverksmessige utførelsen synes å være for dårlig og mange rapporterer om feil og mangler etter overlevering. Informasjonen fra selger er bra før overlevering av boligen, men mange er misfornøyd med informasjon og oppfølging av feil og mangler etter overtakelsen, selv om de fleste feilene blir rettet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 899.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:55.605221
MODIFIED 2016-08-12 06:02:37.854260+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:55.605221
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)