Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005

Rapporten tilhører rapportseriene Met.no report.

Prognosesystemet bestående av den numeriske værvarslingsmodellen MM5 og luftkvalitetsmodellen AirQUIS er benyttet til prognoser for luftkvalitet i de norske byene Bergen, Drammen, Oslo, Skien, Stavanger og Trondheim fra 1. november 2004 til 30. april 2005. Det beregnes kvantitative prognoser for konsentrasjonen av NO2, PM10 og PM2,5 i et 1km rutenett som dekker byene. Prognosene danner datagrunnlaget for varsler av luftkvalitet som utarbeides lokalt i hver av byene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-30 13:02:15.324752
MODIFIED 2014-08-14 11:48:19.312404+00:00
CREATED 2014-01-30 13:02:15.324752
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)