Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Kurs for å kvalifisere elever mellom 2. og 3. året i videregående for læreplass har i mange tilfeller gitt gode effekter. Dette viser en rapport fra Fafo som i 2014-2016 har evaluert utprøvingen av ulike modeller for kvalifisering mellom det andre og det tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får læreplass, eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre Vg3 påbygging. Det har vært prøvd ut 5 ulike modeller. Mest vellykket har vært det korte kurset på 20 timer, der alle elevene fikk læreplass etter at de tok kurset. Et kurs av litt lengre varighet, fra en til tre måneder har også gitt gode resultater. De fleste fylkene har organisert kurs etter disse to modellene i perioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:17:24.166047
MODIFIED 2017-11-24 18:00:23.288116+00:00
CREATED 2017-01-19 12:17:24.166047
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)