Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter

Formålet med prosjektet har vært å gi et helhetlig bilde av brukerreisen til UDI, samt gi innspill til hvordan UDI kan tenke helt nytt med hensyn til brukerkommunikasjon. I rapporten presenteres innsikter om brukerbehov og forslag til hvordan UDI bedre kan tilpasse tjenestene til brukerne, samt en evaluering av brukerrettede kommunikasjonstiltak som er igangsatt de seneste årene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-24 01:02:02.053263
MODIFIED 2015-10-16 08:20:17.747567+00:00
CREATED 2014-12-24 01:02:02.053263
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)