Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009

Rapporten tilhører rapportseriene Urbanet Analyse Rapport.

Evalueringen gir svar på om KID-ordningen har bidratt til at kollektivtilbudet i distriktene er styrket gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. I tillegg gir evalueringen en anbefaling om ordningen bør videreføres i sin nåværende form, eller om det bør foretas endringer i hvordan ordningen praktiseres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)
  2. UA_notat_28_2010_Internasjonale_erfaringer.pdf (pdf, 929.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:40.394201
MODIFIED 2015-06-24 06:00:11.919591+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:40.394201
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)