Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedre sammen – en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I denne rapporten presenteres resultatene fra en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF. Formålet med studien er å kartlegge hvordan samhandlingen mellom institusjonene foregår i dag, identifisere sterke og svake sider ved det strategiske samarbeidet og foreslå konkrete tiltak for å bedre samhandlingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 693.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:15:01.685940
MODIFIED 2019-02-06 15:00:25.006785+00:00
CREATED 2017-01-19 12:15:01.685940
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)