Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten er en følgeevaluering av første del av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tidlig Innsats, et prosjekt om tidlig intervensjon for utsatte barn og unge på rusområdet, som gjennomføres i 8 pilotkommuner. Det er gjennomført dokumentstudie, spørreundersøkelse til medarbeidere og ledere i pilotkommunene, samt telefonintervjuer med kommunale prosjektledere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 492.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 00:01:45.718070
MODIFIED 2015-10-16 08:19:59.259145+00:00
CREATED 2014-10-29 00:01:45.718070
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)