Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION

Dette er en rapport om hvordan rådgivere mobiliserer bedrifter med liten FoU-erfaring til å ta i bruk forskning i sine innovasjonsprosesser. Rådgiverne utøver en tjeneste som kalles kompetansemegling, der kjernen er å koble bedriftenes behov mot kompetansekilder (relevante forskningsmiljø) og finansieringskilder, slik at bedriftene kan veiledes inn i å skaffe egen erfaring med eksternt FoU-samarbeid og dermed få mersmak og på sikt bli i stand til å utnytte de fordeler det har for bedriften å være aktive FoU-brukere. Studien bygger utelukkende på bedriftenes erfaringer og synspunkter. Studien, og rapporten, inngår i et følgeevalueringsoppdrag for Forskningsrådets FORREGION-program, som forvalter kompetansemeglingstjenesten. Andre deler av dette prosjektet, der også andre perspektiver enn bedriftenes gis rom, rapporteres separat

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 375.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-07 00:00:26.321704
MODIFIED 2020-08-07 00:00:27.304597
CREATED 2020-08-07 00:00:26.321704
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)