Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bedrifters tilfredshet med kontakten med Tollvesenet før og etter nedleggelsen av Tollsteder : en undersøkelse i fem geografiske områder

Arbeidet med å omorganisere etatens ytre forvaltning bestående av distrikter, distriktstollsteder og tollsteder, ble iverksatt ved omtale i St. prp. nr. 1 (2001-2002). Dette er senere omtalt i St. prp. nr. 1 (2002-2003), Inst. S. nr. 1 (2002-2003)

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 719.7KB)
  2. Fafo.pdf (pdf, 1.6MB)
  3. Rapport 3.pdf (pdf, 393.6KB)
  4. Sammendragsrapport alle faser.pdf (pdf, 135.6KB)
  5. sammendrag.pdf (pdf, 46.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:43.994732
MODIFIED 2019-04-25 13:00:14.985597+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:43.994732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)