Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige

Målet med denne utredningen har vært å undersøke hvilke faktorer som påvirker omfanget av begjæringer og gjennomførte utkastelser. Man har også forsøkt å finne forklaringer på hvorfor Sverige har et lavere tall på begjæringer og gjennomførte utkastelser enn Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 156.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:44.583762
MODIFIED 2017-01-18 21:00:20.193169+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:44.583762
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)