Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus

I forbindelse med Norges deltakelse i EU-programmet eContentplus (2005-08) ble det av NHD etablert et norsk kontaktpunkt (NCP). Kontaktpunkt-funksjonen ble ivaretatt av konsulentselskapet Teleplan AS. Ved avslutningen av programmet er det gjennomført en ekstern evaluering av kontaktpunktfunksjonen. Den overordnede målsettingen til kontaktpunktet var å bidra til økt norsk deltakelse i programmet gjennom å informere, bistå og mobilisere norske søkere i målgruppen for programmet. Resultatene er drøftet i forhold til kravspesifikasjonen for kontaktpunktet og erfaringer til kontaktpunkter i andre land. Aktivitetene kontaktpunktet iverksatte for å mobilisere målgruppen er drøftet med henblikk på å gi anbefalinger for hvordan kontaktpunkter for EU-programmer bør innrettes i fremtiden. Det argumenteres for at variasjoner i programmers målgruppe og behovet for faglig innhold i veiledningen er viktige momenter å ta hensyn til ved etablering av et kontaktpunkt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 491.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:12.685722
MODIFIED 2017-02-01 08:00:51.338932+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:12.685722
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)