Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Behov for felles innsats : identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet

Hovedformålet med studien har vært å få mer kunnskap om et utvalg norske etater og virksomheters identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. Den første delen av studien er en kartlegging av identitetsproblematikk og identitetsvurderinger i tre utvalgte etater og virksomheter. De utvalgte etatene og virksomhetene er Skatteetaten, NAV og Finansnæringen. Den andre delen av studien analyserer utfordringer. Den tredje delen av studien redegjør for anbefalinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-18 12:00:36.031948
MODIFIED 2014-08-14 11:47:11.872494+00:00
CREATED 2013-09-18 12:00:36.031948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)