Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Posten er forpliktet til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom sitt eksepdisjonsnett. Denne virksomheten påfører Posten underskudd. En videreføring av forpliktelsen vil trolig føre til at nytten for kundene reduseres fordi stadig flere kunder tar i bruk elektroniske distribusjonsformer, og fordi tilbudet av alternative manuelle banktjenester styrkes gjennom utbredelse av ”bank i butikk”. Kostnadene for Postens distribusjon av banktjenester vil ikke falle i takt med volumet, og Postens underskudd på distribusjon av banktjenester vil derfor øke. Selv om Posten har et underskudd på bankvirksomheten, er det ikke sikkert at Posten velger å nedlegge denne virksomheten selv om forpliktelsen blir fjernet. Dette skyldes blant annet at det er store faste kostnader knyttet til Postens ekspedisjonsnett. Det er derfor ikke sikkert at Postens samlede resultat vil bedres hvis distribusjon av banktjenester nedlegges. Man kan også tenke seg ulike avgrensninger av forpliktelsen, for eksempel avgrensinger etter sentralitet, produkter eller distribusjonskanaler, men ingen av de mulige avgrensningene vi har sett på, peker seg ut ved å gi store kostnadsbesparelser uten store tap av nytte. Vi ser derfor ikke faglig grunnlag for å gi en klar anbefaling om forpliktelsen bør videreføres, fjernes eller endres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:18.296519
MODIFIED 2016-08-12 06:02:55.308150+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:18.296519
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)