Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Behovsprøving av drosjeløyver : en nødvendighet for distrikts-Norge?

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Behovsprøving i drosjemarkedet søker å oppnå at næringsgrunnlaget til den enkelte drosjeeier er tilfredsstillende. Som motytelse for fordelen av å kunne operere i et marked uten fri etablering, påtar drosjeeierne seg kjøreplikten. Kjøreplikten innebærer i prinsippet at drosjen skal være tilgjengelig til enhver tid. Fordi behovsprøvingen, hvis den virker etter intensjonen, bare har til hensikt å hindre etablering i drosjemarkedet, anbefaler ECON at behovsprøvingen oppheves. Vi anbefaler imidlertid at kjøreplikten opprettholdes. Kjøreplikten kan eventuelt erstattes med et offentlig finansiert drosjetilbud i områder av landet der drosjetilbudet ellers vil være for dårlig. Vi anbefaler dessuten maksimalprisforskriften opprettholdes i distriktene for å unngå urimelig høye drosjepriser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:19.052473
MODIFIED 2014-08-14 11:44:05.753761+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:19.052473
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)