Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.

Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer er en del av i alt tre evalueringer av sykehusreformen, som samlet sett har til formål å beskrive og vurdere hvordan og i hvilket omfang sykehusreformens premisser og målsettinger er blitt realisert. En vesentlig del av evalueringen har vært å belyse og vurdere eier- og myndighetsdimensjonen samt bestiller-utfører-dimensjonen. Likeledes har det vært vesentlig å få belyst og vurdert ”kostnadskontroll” og ”demokrati”. Det vil si om sykehusreformen og i særdeleshet helseforetaksmodellen har gitt grunnlag for styring av og kontroll med kostnader, og i så fall med hvilke konsekvenser og med hvilke effekter. Videre skulle evalueringen ta opp spørsmålet om på hvilken måte og i hvilken grad sykehusreformen og helseforetaksmodellen har påvirket rammene for demokrati og demokratisk innflytelse på spesialisthelsetjenesten. Med utgangspunkt i blant annet disse fire fokusområdene – eier-myndighet, bestillerutfører, kostnadskontroll og demokrati – er andre lands organiseringer og erfaringer med spesialisthelsetjenesten analysert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:56.006572
MODIFIED 2016-08-12 06:00:09.985034+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:56.006572
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)