Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Betalingsvilje for kvalitet i godstransport

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

I rapporten drøftes det om brukereie av infrastruktur for godstransport gir bedre forutsetninger for å identifisere og realisere gevinster knyttet til innovative intermodale løsninger. Rapporten konkluderer med at brukereie kan medvirke til mer velfungerende innovasjonsprosesser. Velfungerende prosesser forutsetter god kunnskap om transportmarkedene, slik at offentlig eid infrastruktur innebærer en kunstig oppdeling av verdikjeden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 786.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:15:36.150153
MODIFIED 2016-08-12 06:02:06.875456+00:00
CREATED 2012-10-18 17:15:36.150153
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)