Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme

Rapporten tilhører rapportseriene CMI-rapport.

IRRINI (Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq programme) er et retur- og reintegreringsprogram for frivillig retur og tilbakevending til Irak. Målet med programmet er å legge til rette for at personer fra Irak uten oppholdstillatelse i Norge returnerer frivillig og gi bistand til personer med oppholdstillatelse som ønsker å vende tilbake til hjemlandet.

Chr. Michelsens Institutt (CMI) har på oppdrag fra UDI evaluert IRRINI-prosjekter.

Hovedfunn fra studien er: - IRRINI-programmet har gitt et stort antall irakiske asylsøkere i Norge et verdig alternativ til tvungen retur. - Flertallet av de returnerte gir en positiv vurdering av støtten de mottar fra International organization for migration (IOM) som gjennomfører den praktiske delen av programmet. -Studien viser at majoriteten av de som har returnert forventer å forbli i det området de har returnert til. -Studien viser videre at støtteordningen i IRRINI-programmet isolert sett ikke virker motiverende på selve beslutningen om å returnere frivillig, men støtten vurderes som attraktiv når beslutningen om retur er tatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:42:04.927251
MODIFIED 2013-02-14 18:13:45.008913
CREATED 2012-01-29 20:42:04.927251
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)