Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Diskusjonen om hvilken rolle substitusjonsbehandling skal ha i det totale hjelpeapparatet for opioidavhengige, synes å ha omhandlet tre tema: 1. det etiske spørsmål om samfunnet skal tilby et erstatningsstoff for heroin som ikke rokker ved selve avhengigheten, 2. hvilken praksis for forskrivning en i tilfelle skal tillate, og 3. hvilke psykososiale tiltak og mål for rehabilitering som skal kreves, for at slik behandling skal kunne aksepteres.

På mange plan drøftes nå også hvilke krav og retningslinjer som bør stilles til god substitusjonsbehandling. Denne kunnskapsoppsummeringen er et ledd i arbeidet for å utvikle nasjonale faglige retningslinjer for slik behandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 380.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:00:14.712762
MODIFIED 2018-07-12 06:00:27.796576+00:00
CREATED 2015-02-04 01:00:14.712762
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)