Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Regjeringen har varslet at den ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på drivstoff og kjøretøy. Regjeringen har tidligere satt som et mål om å komme ned på 120 g/km i gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye personbiler innen 2012. Videre har Regjeringen varslet at det skal legges fram en stortingsmelding om klimapolitikken og en tiltaksplan for innfasing av kjøretøy med lave eller ingen utslipp høsten 2011. Som en del av arbeidet med utformingen av klimapolitikken har Vista Analyse på oppdrag fra Finansdepartementet beregnet virkningene på kjøp av nye biler av endringene i bilavgiftene. Virkningsberegningene vurderes i forhold til en referansebane som er utviklet som en del av prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:09:50.429944
MODIFIED 2016-01-14 01:09:50.440375
CREATED 2016-01-14 01:09:50.429944
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)