Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Kartleggingen omfatter bioteknologisk FoU-virksomhet i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Tilsvarende kartlegging ble gjennomført for 2003. Rapporten presenterer et FoU-statistisk tallmateriale som belyser innsatsfaktorer til FoU på bioteknologiområdet – utgifter og personale − og omfatter også data om resultater, kommersialisering og samarbeid om bioteknologisk FoU. Rapporten inngår som en del av Forskningsrådets foresightprosjekt Biotek Norge 2020.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:04:56.781378
MODIFIED 2014-08-14 11:46:04.444700+00:00
CREATED 2013-02-05 21:04:56.781378
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)