Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) er et hovedvirkemiddel i Forskningsrådet satsing på næringsrettet forskning og utvikling (FoU). Virkemiddelet ble utviklet i det daværende NTNF (Norges Teknisk Naturvitenskaplige Forskningsfond) på 1990-tallet. For å velge ut gode BIP-prosjekter benytter Forskningsrådet seleksjonsverktøyet Provis. Formålet er å sikre en ensartet og systematisk vurdering av søknadene. Dette systemet ble innført i 1999. Fra og med 2000 har alle BIP-søknader blitt vurdert i henhold til de retningslinjer og den struktur som dette verktøyet legger opp til. Et av kriteriene som vurderes i PROVIS er samfunnsøkonomisk potensial.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-06-01 00:01:41.280386
MODIFIED 2017-06-01 00:01:41.802810
CREATED 2017-06-01 00:01:41.280386
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)