Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

I arbeidet med ofre for menneskehandel er det behov for et lokalt apparat som fungerer i tillegg til det nasjonale. Arbeidet med å sikre bistand og beskyttelse er i dag et kommunalt ansvar, men i praksis avhenger det i stor grad av samarbeid mellom flere aktører, både private, kommunale og statlige. Sentralt for denne rapporten er organiseringen av arbeidet med å sikre ofre for menneskehandel bistand og beskyttelse, og hvilke utfordringer de involverte aktørene møter i dette arbeidet i Oslo og i Bergen. Funnene i rapporten viser at det er betydelige forskjeller mellom byene i arbeidet med å sikre bistand og beskyttelse, både for voksne ofre og i saker der ofrene er barn. Forskjellene går blant annet på antallet identifiserte ofre, antallet som mottar kommunal bistand og antallet fellende dommer på feltet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:03:36.737575
MODIFIED 2017-02-12 01:03:37.073006
CREATED 2017-02-12 01:03:36.737575
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)