Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

I forvaltningsforsøket i Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark er myndigheten delt mellom kommunene, fylkesmannen og reindriftsforvaltningen. Evalueringen viser at lokal forvaltning i hovedsak er tråd med verneformålene. Forsøket preges av sterke konflikter mellom partene. Reindriften deltar ikke i forsøket, og natur- og miljøinteressene føler seg ikke hørt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 836.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:52:37.863749
MODIFIED 2013-02-14 18:11:59.793425
CREATED 2012-08-12 16:52:37.863749
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)