Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Blåskjelloffensiven 2008 : sluttrapport

Kartleggingen tyder på at mindre enn 50 % av næringen har mulighet til å drifte, høste og levere skjell til mottak vha eget utstyr eller samarbeidsavtaler. Næringen beslaglegger store arealer i kystsonen, men har svært lav verdiskapning. Dårlig økonomi har preget næringen og ført til mange konkurser og etterlatte anlegg i kystsonen. Til sammen 519 lokaliteter ble kontrollert 2007-2008, og 179 lokaliteter er inndratt i perioden 0 01. 01. 2008 - 26. 03. 2009. Pr. 27. 03. 2009 var det identifisert 51 problemanlegg (havarerte, forlatte etc). Dyrkerne sliter med oppfølgning av regelverk både med hensyn til krav fastsatt i akvakulturlovgivningen og havne- og farvannsloven. Det ble hentet inn høsteestimater fra dyrkerne som ble kvalitetssikret og oversendt Mattilsynet. Presisjonsnivået mht høsteestimater var svært ulikt hos dyrkerne. Samarbeid med andre etater har vært positivt og vil lette fremtidige forvaltningsoppgaver.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 01:03:23.241796
MODIFIED 2016-02-10 01:03:23.252802
CREATED 2016-02-10 01:03:23.241796
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)