Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Blind Sides and Soft Spots – An Evaluation of Norway's Aid Engagement in South Sudan

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen har sett på Norges innsats i Sør-Sudan i tidsperioden 2011-2018 (med tilbakeblikk til 2005). Den har vurdert effekten av norsk innsats, om engasjementet har vært samstemt, konfliktsensitivt og tilpasset til konteksten, og hvorvidt Norge har bygget engasjementet på lærdommer fra tidligere. Støtte til land preget av konflikt krever andre tilnærminger enn støtte til mer stabile land. Fordi utfordringene er sammensatte kan det være behov for å støtte fredsbygging, humanitær innsats og langsiktig utviklingsarbeid på samme tid. kunnskap om kontekst og bruk av denne for å tilpasse bistanden er avgjørende for at bistanden skal bli god.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-05-23 22:03:08.545305
MODIFIED 2020-05-23 22:03:08.650578
CREATED 2020-05-23 22:03:08.545305
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)