Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Effekten av kurset "Bilfører 65+" ble evaluert blant bilførere over 65 år. Blant kursdeltakerne er risikoen for trafikkulykker redusert med mellom 22 og 35 prosent ett år etter kurset sammenlignet med førere som ikke har tatt kurset. Reduksjonen var imidlertid ikke statistisk signifikant, og kan dermed skyldes tilfeldige svingninger i ulykkestall. Hvis man tar utgangpunkt i at kurset reduserer ulykkesrisikoen med 22 prosent, er nytteverdien ved kurset beregnet til å være tre ganger større enn kostnadene ved kurset. Kurset synes å ha liten betydning for eldres bruk av bil. Det synes heller ikke å bidra til at opplevelsen av usikkerhet når de ferdes i trafikken blir mindre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-07 13:02:20.960166
MODIFIED 2016-08-12 06:04:19.763353+00:00
CREATED 2012-12-07 13:02:20.960166
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)