Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Blueprints for informed policy decisions : A review of laws and policies requiring routine evaluation

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

En av statens viktigste oppgaver er å bidra til forbedringer i befolkningens helse og velferd. Til tross for det: I vår gjennomgang av internasjonale erfaringer fant vi kun fem eksempler på lover og regler med pålegg om rutinemessig evaluering av offentlige reformer og programmer. Dette kan tyde på at de fleste land og internasjonale organisasjoner ikke oppfyller sin politiske og etiske forpliktelse til rutinemessig å evaluere reformer og programmer – som grunnlag for beslutninger om hvordan ressurser best bør brukes for å oppnå vedtatte mål. Det er imidlertid mulig at eksisterende lover og regler ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler hvilken grad slike evalueringer faktisk blir gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 681.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:02:02.379364
MODIFIED 2015-10-16 08:19:41.424815+00:00
CREATED 2014-09-20 12:02:02.379364
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)