Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Kartleggingen av kommunenes bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige viser at det er svært stor variasjon i kommunenes utgifter. Utgiftene per enslig mindreårig varierer fra 4 500 kroner til 900 000 kroner. Gjennomsnittsutgiften per enslig mindreårig er 280 000 kroner. Det er også stor variasjon i kvaliteten i kommunenes bo- og omsorgstiltak, og det synes noe tilfeldig om de enslige mindreårige får en god omsorg i kommunen de bosettes i. Selv om mange kommuner har gode rutiner og system som legger til rette for at de enslige mindreårige skal få en god omsorg, er det også et stort mindretall av kommuner som ikke har nødvendige system på plass. Kommuner hvor barneverntjenesten har hovedansvaret for enslige mindreårige har gjennomsnittlig høyere utgifter til bo- og omsorgstiltak, og de har også bedre kvalitet i arbeidet, enn kommuner hvor hovedansvaret ligger oss flyktningtjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 468.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-10 19:21:43.760604
MODIFIED 2017-09-26 19:01:44.042608+00:00
CREATED 2013-01-10 19:21:43.760604
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)