Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten presenterer resultatene av en kartlegging av de metodene kommunene benytter når de bistår vanskeligstilte med å leie bolig i det private leiemarkedet. Virksomheten har for de fleste kommunenes vedkommende snarere en sporadisk enn en regelmessig karakter. Bare et fåtall av kommunene rapporterer at de foretar noen form for registrering av den formidlingsvirksomheten de driver. Forskeren drøfter også hvordan kommunene kan registrere eventuelt rapportere virksomheten gjennom KOSTRA-systemet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:09:47.006625
MODIFIED 2017-02-10 12:09:47.016998
CREATED 2017-02-10 12:09:47.006625
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)